ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Modernizace výroby 8“ křemíkových desek


Rozsah prací: generální projektant a dodavatel

Zpracování PD: 11/2017 – 09/2020

Realizace stavby: 12/2017 – 01/2021

ON Semiconductor se zabývá inovativními řešeními pro energeticky úspornou elektroniku a nabízí ucelené portfolio polovodičových součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, komunikačních technologiích, počítačové technice, spotřební elektronice, průmyslové technice, LED osvětlení, lékařské elektronice, vojenství a letectví i v aplikacích pro napájení.

Pro výrobu křemíkových desek a polovodičových čipů byly ve výrobním areálu modernizovány objekty V12 a M9, byly vybudovány přístavby objektů M10 a M9 a také dva nadzemní spojovací koridory mezi objekty M9, M10 a V12.

Projektová dokumentace byla kompletně vypracována ve stupních DUR, DSP a DPS, vč. inženýrské činnosti a byla řešena v systému BIM.

V jednotlivých objektech byly rekonstruovány a rozšířeny čisté prostory třídy čistoty ISO 4 – ISO 9 (dle ISO 14 644–1) o celkové ploše 4325 m². Z toho čisté prostory třídy čistoty ISO 4: 520 m², ISO 5: 160 m², ISO 6: 390 m², ISO 7: 670 m², ISO 8: 1140 m², ISO 9: 1445 m².

Byla zrekonstruována i nově řešena technika prostředí pro jednotlivé objekty (VZT, chlazení, topení, silnoproudé rozvody, MaR atd.) a odpadové hospodářství (odpadní vody, kanalizace, přečerpávací jímky). Součástí díla bylo také vybudování zdrojových stanic technických plynů a navazujícího technologického zařízení, trafostanic a rozvoden VN a NN.

V rámci návrhu a zpracování projektové dokumentace byla komplexně řešena problematika vlivů na životního prostředí. Byly zpracovány hlukové studie, rozptylové studie a odborné posudky na jejichž základě se provedla rozsáhlá protihluková a asanační opatření.

Realizace všech stavebních prací probíhala bez přerušení výrobních procesů investora.


zavřít