Fakultní nemocnice Olomouc

Rekonstrukce katetrizačních sálů a zázemí


Zpracování PD: 03 – 06/2021

Realizace stavby: 11/2021 – 05/2022

Předmětem projektové dokumentace a realizace stavby byly stavební úpravy v 1.PP objektu D1, vč. vestavby dvou katetrizačních sálů a zázemí. Do katetrizačních sálů byly instalovány nové angiografické přístroje pro intervenční kardiologii a pro elektrofyziologii.

Byl vybudován nejmodernější komplex katetrizačních sálů v České republice.

Stavební úpravy zahrnovaly kromě rekonstrukce katetrizačních sálů I. interní kliniky – kardiologické také rekonstrukci jejich zázemí, tzn. ovladovny, místností přípravy pacienta a mytí lékařů, šaten, skladů materiálu a denní místnosti. Tato rekonstrukce navázala a propojila se s již realizovanou vestavbou 1. katetrizačního sálu z roku 2020.

Systém vestavby operačního sálu EP MEDICAL tvoří kovové příčky a obklady, kovové automaticky posuvné a otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky s třetím stupněm filtrace a osvětlení. Kovový stěnový systém, dveře i průhledová okna jsou opatřena ochranou proti RTG záření. Nové podlahy jsou z elektrostatického PVC. Místnosti mytí lékařů byly vybaveny nerezovými mycími žlaby s bezdotykovými bateriemi a bezdotykovými dávkovači mýdla a dezinfekce.

Konstrukce vestavby čistých prostor umožňuje snadné umístění rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a médií. Jednotlivé komponenty vestavby jsou omyvatelné a odolné vůči působení dezinfekčních prostředků.

Součástí díla bylo také ošetření čistých prostor technikou prostředí (VZT, chlazení, topení, MaR, silnoproudé rozvody, umělé osvětlení, medicinální plyny atd.).

Realizace stavebních prací probíhala za provozu katetrizačních sá­lů.


zavřít